Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

ISO

Citlivost na světlo je vyjádřena číslem ISO (doporučený index expozice). Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.

 1. MENU (Nastavení snímání)[ISO] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

RŠ pom. více sním.:
Kombinací průběžných snímků vytvoří snímek s nižším šumem.Vyberte požadované číslo ISO z [ISO AUTO] nebo ISO 100 – 25600.
ISO AUTO:
Nastaví citlivost ISO automaticky.

ISO 64 – ISO 12800:
Nastaví citlivost ISO ručně. Výběrem vyššího číslo zvýšíte citlivost ISO.

Poznámka

 • Při použití následujících funkcí je vybráno [ISO AUTO]:
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Volba scény]
  • [Plynulé panoráma]
 • Když je [ISO] nastaveno na hodnotu nižší než ISO 100, může se rozsah jasu objektu, který lze nahrát (dynamický rozsah), snížit.
 • Čím vyšší je hodnota ISO, tím více šumu se na snímku objeví.
 • Dostupná nastavení ISO se budou lišit podle toho, zda snímáte fotografie, videa nebo používáte HFR.
 • Při natáčení videosekvencí jsou k dispozici hodnoty ISO mezi ISO 100 a ISO 12800. Je-li hodnota ISO nastavena na hodnotu nižší než ISO 100, nastavení se automaticky přepne na ISO 100. Až dokončíte záznam videa, hodnota ISO se vrátí na původní nastavení.
 • Když použijete [RŠ pom. více sním.], trvá přístroji nějakou dobu, než provede zpracování překládáním snímků.

Tip

 • Automaticky nastavený rozsah citlivosti ISO v režimu [ISO AUTO] lze změnit. Vyberte [ISO AUTO], stiskněte pravou stranu řídicího kolečka a nastavte požadované hodnoty pro [Maximum ISO AUTO] a [Minimum ISO AUTO]. Hodnoty parametrů [Maximum ISO AUTO] a [Minimum ISO AUTO] se použijí také při fotografování v režimu [ISO AUTO] s nastavením [RŠ pom. více sním.].