Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Používání blesku

Ve tmavém prostředí použijte při snímání blesk k osvětlení objektu a jako prevenci chvění fotoaparátu. Při snímání proti slunci použijte blesk na osvětlení snímku objektu v protisvětle.

 1. Stiskněte tlačítko (vysunutí blesku) k vysunutí blesku.

 2. Stiskněte tlačítko spouště zcela.

Když nepoužíváte blesk

Když nepoužíváte blesk, zatlačte jej zpět do těla fotoaparátu.

Poznámka

 • Pokud spustíte blesk dříve, než se zcela vysune, může nastat závada.
 • Při nahrávání videa nelze používat blesk.
 • Při nabíjení blesku bliká . Až je nabíjení dokončeno, rozsvítí se ikona blesku.
 • Když se do vícefunkčních sáněk připevní externí blesk (prodává se samostatně), stav externího blesku bude mít přednost před nastavením přístroje. Nemůžete používat vnitřní blesk přístroje.
 • Před nasazováním/sundáváním doplňků, například blesku do/z vícefunkčních sáněk, přístroj nejprve vypněte.
  Při nasazování doplňku jej do vícefunkčních sáněk nasuňte zcela a pevně jej přišroubujte. Ujistěte se, že je doplněk k přístroji připevněn pevně.
 • Nepoužívejte vícefunkční sáňky s komerčně dostupným bleskem, který má napětí 250 V nebo více nebo má opačnou polaritu než fotoaparát. Může to způsobit poruchu.
 • Při snímání s bleskem a když je zoom nastaven na stranu W, může se na displeji objevit stín objektivu. Záleží na podmínkách snímání. Pokud se to stane, snímejte pryč od objektu nebo nastavte zoom na stranu T a snímejte s bleskem znovu.