Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Režim blesku

Můžete nastavit režim blesku.

  1. MENU (Nastavení snímání) [Režim blesku] →požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Blesk vypnut:
Blesk nepracuje.
Autom.blesk:
Blesk pracuje v tmavém prostředí nebo když snímáte proti jasnému světlu.
Blesk vždy:
Blesk pracuje při každém stisknutí spouště.
Pomalá synchr.:
Blesk pracuje při každém stisknutí spouště. Snímání s pomalou synchronizací umožňuje pořídit jasný snímek objektu i pozadí zpomalením rychlosti závěrky.
Synchr. poz.:
Blesk pracuje těsně před dokončením expozice při každém stisknutí tlačítka spouště. Synchronizace pozadí umožňuje pořídit přirozený snímek stopy pohybujícího se objektu, například jedoucího auta nebo kráčející osoby.
Bezdrát.:
Používání bezdrátového blesku vytváří stínový efekt, který dodává objektu přesvědčivější vzhled 3D, než kdybyste použili blesk fotoaparátu.
Tento režim je efektivní, když k přístroji připevníte externí blesk kompatibilní s dálkovým ovládáním (prodává se samostatně) a budete snímat s bezdrátovým bleskem (prodává se samostatně) umístěným mimo přístroj.
Vysokorychlostní synchronizace:
Funkci vysokorychlostní synchronizace (HSS) lze použít, pouze když je k přístroji připojen externí blesk se schopností HSS (prodává se samostatně). Blesk HSS funguje tak, že vyšle sérii krátkých a rychlých záblesků, které simulují efekt jednoho dlouhého záblesku, aby bylo možno snímat s bleskem při všech rychlostech závěrky.

*Funkce synchronizace vysoké rychlosti (HSS) je také k dispozici při snímání s bezdrátovým bleskem.

Poznámka

  • Výchozí nastavení záleží na režimu snímání.
  • Dostupný režim blesku záleží na režimu snímání.
  • S vnitřním bleskem fotoaparátu nelze použít nastavení [Bezdrát.].