Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Otočný ovladač nebo řídicí kolečko nepracuje.

  • Je zapnut [Zámek ovlad./koleč.]. Přidržte tlačítko Fn, dokud se zámek neuvolní, nebo nastavte [Zámek ovlad./koleč.] na [Odemknout].