Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Používání kroužku objektivu

Otáčením předního kroužku objektivu (A) a zadního kroužku objektivu (B) můžete používat funkce zoomu a ostření intuitivněji. Můžete také přepnout přiřazení funkcí zoomu a ostření buď k přednímu nebo k zadnímu kroužku objektivu pomocí [Nast. kroužku objekt.].

Ikony a názvy funkcí se zobrazí na displeji následovně.

Ex.
: Upravte zoom otočením zadního kroužku objektivu (B).
: Zaostřete otočením předního kroužku objektivu (A) a upravte zoom otočením zadního kroužku objektivu (B).