Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nast. kroužku objekt.

Můžete používat zoom a ostřit intuitivněji, když budete používat dva kroužky objektivu (přední a zadní). Přiřadí funkci ostření nebo zoomu k přednímu kroužku objektivu a zadnímu kroužku objektivu.

  1. MENU(Uživatelská nastavení)→[Nast. kroužku objekt.]→požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zaostř. Zoom:
Přiřadí funkci ostření přednímu kroužku objektivu a funkci zoomu zadnímu kroužku objektivu.
Zoom Zaostř.:
Přiřadí funkci zoomu přednímu kroužku objektivu a funkci ostření zadnímu kroužku objektivu.

Tip

  • Můžete změnit, která činnost bude přiřazena kterému směru otáčení kroužku objektivu výběrem MENU(Uživatelská nastavení)→[Otoč. krouž. zaostř.] nebo [Otoč. kroužku zoomu].
  • Přiřazení funkce zoomu kroužku objektivu můžete změnit, když vyberete MENU(Uživatelská nastavení)→[Fce Zoom na kroužku].