Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Dvojí nahráv. videa

Umožňuje současný záznam videa ve formátech XAVC S a MP4 nebo ve formátech AVCHD a MP4.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Dvojí nahráv. videa] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Videa ve formátech XAVC S a MP4 nebo ve formátech AVCHD a MP4 se zaznamenávají současně.
Vypnuto:
Funkce [Dvojí nahráv. videa] se nepoužívá.

Poznámka

  • Když je [Nast. záznamu] pro video XAVC S nastaveno na [60p]/[50p] nebo [120p]/[100p], [Nast. záznamu] pro video AVCHD nastaveno na [60p]/[50p] nebo [Formát souboru] je nastaven na [MP4], funkce [Dvojí nahráv. videa] je nastavena na [Vypnuto].
  • Pokud pro položku [Režim prohlížení] vyberete při přehrávání videozáznamů nastavení [Přehled dat], videozáznamy ve formátech XAVC S a MP4 nebo ve formátech AVCHD a MP4 se zobrazí vedle sebe.
  • Když nastavíte [SteadyShot] na [Inteligentní aktivní], [Dvojí nahráv. videa] je nastaveno na [Vypnuto].