Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastavení jazyka, data a času

Pokud zapnete fotoaparát poprvé nebo po inicializaci funkcí, objeví se obrazovka pro nastavení jazyka, data a času.

 1. Zapněte fotoaparát.
  Objeví se obrazovka pro nastavení jazyka a pak obrazovka pro nastavení data a času.
 2. Vyberte jazyk a pak stiskněte .
 3. Zkontrolujte, zda je na stránce zvolena položka [Zadat], poté stiskněte tlačítko na řídicím kolečku.
 4. Vyberte svou požadovanou zeměpisnou polohu a poté stiskněte .
 5. Pomocí horní/spodní strany nebo otáčením řídicího kolečka vyberte položku k nastavení, poté stiskněte tlačítko ve středu.
 6. Pomocí horní/spodní/levé/pravé strany nastavte položky [Letní čas], [Datum/čas] a [Formát data], poté stiskněte tlačítko ve středu.
  • Půlnoc je označena jako 12:00 AM, poledne jako 12:00 PM.
 7. Při nastavování dalších položek opakujte kroky 5 a 6, poté vyberte [Zadat] a stiskněte ve středu.
  • Chcete-li nastavení data a času stornovat, stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

 • Pokud je zadávání data a času přerušeno, stránka pro nastavení data a času se objeví při každém zapnutí fotoaparátu.