Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vyjmutí paměťové karty

Jak vyjmout paměťovou kartu

  1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
  2. Ujistěte se, že kontrolka přístupu (A) nesvítí.

  3. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni.

  4. Uzavřete kryt.