Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vkládání paměťové karty

Jak vložit paměťovou kartu

  1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

  2. Vložte paměťovou kartu.

    • Dbejte na to, aby byl oříznutý roh natočen správným směrem.
    • Pokud je oříznutý roh paměťové karty nasměrován jako na vyobrazení, kartu zasuňte do slotu, dokud nezaklapne.
  3. Uzavřete kryt.

Tip

  • Když používáte paměťovou kartu s tímto přístrojem poprvé, doporučuje se kartu v přístroji naformátovat kvůli stabilnímu výkonu karty.