Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Výstup 24p/60p (video) (Pouze pro modely kompatibilní s 1080 60i)

Nastavte 1080/24p nebo 1080/60p jako výstupní formát HDMI, když je [Nast. záznamu] nastaveno na [24p 24M(FX)], [24p 17M(FH)], nebo [24p 50M].

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI][Rozlišení HDMI][1080p] nebo [2160p/1080p].
  2. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI] [Výstup 24p/60p] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

60p:
Videa budou ve výstupu 60p.
24p:
Videa budou ve výstupu 24p.

Poznámka

  • Kroky 1 a 2 lze nastavit v různém pořadí.
  • Když je [Nast. záznamu] nastaveno na něco jiného než [24p 24M(FX)], [24p 17M(FH)], nebo [24p 50M], je toto nastavení zrušeno a video HDMI je vysíláno podle nastavení [Rozlišení HDMI].