Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zvuk není správně nahrán.

  • Pokud ztlumíte [Úroveň nahr. zvuku] na nejnižší zvukovou úroveň, zvuk se nenahraje.
  • Pokud nastavíte [Úroveň nahr. zvuku] na nejvyšší zvukovou úroveň, je možné že, zvuk bude zkreslen.