Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastavení jsou resetována, i když nebyla činnost resetování provedena.

  • Když vysunete blok akumulátorů při zapnutém napájení, může se stát, že se resetují nastavení fotoaparátu. Před vysunování bloku akumulátorů nejprve vypněte napájení a zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu.