Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přepín. zobr. TC/UB

Umožňuje zobrazit časový kód (TC) a uživatelský bit (UB) videa stisknutím klávesy, ke které byla přiřazena funkce [Přepín. zobr. TC/UB].

  1. MENU(Uživatelská nastavení)[Vlastní klávesa(sn.)]/[Vlastní kláv.(přeh.)]→ přiřaďte funkci [Přepín. zobr. TC/UB] požadované klávese.
  2. Stiskněte klávesu, ke které byla přiřazena [Přepín. zobr. TC/UB].
    • Při každém stisknutí klávesy se přepne zobrazení na displeji v tomto pořadí: počitadlo času nahrávání videa → časový kód (TC) → uživatelský bit (UB).