Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Autom. Dual Rec

Nastaví, zda se budou automaticky pořizovat fotografie při snímání videa. Pořídí snímek, když detekuje působié kompozice s lidmi. Tato funkce může také nahrávat verze automaticky pořízených snímků, které byly ořezány do optimální kompozice. Když je nahrán ořezaný snímek, nahraje se snímek před ořezáním i ořezaný snímek.

 1. MENU → (Nastavení snímání) → [Autom. Dual Rec] → požadované nastavení.
 2. Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko MOVIE.
  • Fotografie se pořídí automaticky. Při snímání fotografie se na displeji objeví hlášení [ZACHYTIT].
 3. Chcete-li záznam videa zastavit, stiskněte tlačítko MOVIE znovu.
  • K prohlížení nahraného videa a fotografií stiskněte tlačítko (Přehrávání).

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Auto Dual Rec se neprovede.
Zapnuto: frekvence snímání nízká/Zapnuto: frekv. sním. standardní/Zapnuto: frekvence sním. vysoká:
Auto Dual Rec se provede s uvedenou frekvencí snímání.
 • Detekuje se poloha, orientace a výraz obličeje, aby se pořídily fotografie s působivou kompozicí.

Tip

 • Pokud chcete změnit velikost nebo kvalitu fotografií, použijte MENU → (Nastavení snímání)→[Vel. sním.(Dual Rec)]/[Kvalita(Dual Rec)].
 • I když je [Autom. Dual Rec] nastaveno na zapnuto, můžete nahrávat fotografie stiskem tlačítka spouště.

Poznámka

 • Podle podmínek snímání je možné, že nepůjde pořizovat fotografie s optimálním načasováním.