Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Pomoc zobr. Gamma

Videa s S-Log gamma jsou určena pro další zpracování po snímání, abyste využili širokého dynamického rozsahu. Proto se při snímání zobrazují v nízkém kontrastu a mohou být špatně vidět. Pomocí [Pomoc zobr. Gamma] však můžete dosáhnout kontrastu srovnatelného s normálním gamma. Kromě toho lze také při přehrávání videa na displeji nebo v hledáčku fotoaparátu aplikovat [Pomoc zobr. Gamma].

  1. MENU (Nastavení) → [Pomoc zobr. Gamma].
  2. Stiskněte horní/spodní část řídicího kolečka a vyberte požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nepoužívá [Pomoc zobr. Gamma].
Auto:
Zobrazí videa s efektem [S-Log2→709(800%)], když je gamma nastavené v [Profil obrazu] [S-Log2]. [Pomoc zobr. Gamma] není aplikováno, když je gamma nastaveno na něco jiného než [S-Log2].
S-Log2→709(800%):
Zobrazí videa s gamma S-Log2 reprodukujícím kontrast ekvivalentní ITU709(800%).

Poznámka

  • Když je při přehrávání [Pomoc zobr. Gamma] nastaveno na [Auto], zobrazí se obraz na základě aktuálního nastavení gamma v [Profil obrazu] místo, aby se automaticky detekovala hodnota gamma videa.
  • [Pomoc zobr. Gamma] se neaplikuje na videa při zobrazení na televizoru nebo displeji připojeném k fotoaparátu.