Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Barevné tóny snímku zobrazeného na displeji/v hledáčku vypadají nepřirozeně.

  • Aktivovalo se [Pomoc zobr. Gamma]. Nastavte [Pomoc zobr. Gamma] na [Vypnuto].
  • [Pomoc zobr. Gamma] nepracuje správně. Nastavení [Profil obrazu] se zruší, když vyberete něco jiného než [Vypnuto] pro [Obrazový efekt], i když je [Gamma] nastaveno na [S-Log2]. Proto se barevné tóny nezobrazí správně, když je [Pomoc zobr. Gamma] nastaveno na [Auto]. Pro správné zobrazení barevných tónů nastavte [Pomoc zobr. Gamma] na [Vypnuto].