Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Asistent zoomu

Zruší na chvíli přiblížení a zobrazí širší oblast, než při snímání objektu teleobjektivem (konec T) rozsahu zoomu. Rychle vyhledá objekty, které jste ztratili, a usnadní kompozici snímku. Nezapomeňte přiřadit funkci [Asistent zoomu] klávese pomocí [Vlastní klávesa(sn.)] předem.

  1. Přidržte klávesu, ke které jste přiřadili [Asistent zoomu].
    Rozsah zoomu se sníží a na obrazovce snímání se zruší přiblížení. Úhel pohledu před stisknutím klávesy se zobrazí jako rámeček (A: pomocný rámeček zoomu).

  2. Upravte kompozici snímku tak, aby byl objekt celý v pomocném rámečku zoomu, a uvolněte klávesu.
    Obnoví se předchozí rozsah zoomu a oblast uvnitř pomocného rámečku zoomu se zobrazí na celý displej.

Tip

  • Velikost pomocného rámečku zoomu můžete změnit pomocí funkce standardního zoomu stisknutím klávesy, ke které bylo přiřazeno [Asistent zoomu]. Po uvolnění klávesy se rozsah zoomu změní na novou velikost pomocného rámečku zoomu.
  • Míru zrušení přiblížení můžete změnit výběrem MENU(Nastavení snímání)→[Rozsah asist. zoomu].

Poznámka

  • Když stisknete tlačítko spouště nadoraz při stisknuté klávese, předchozí rozsah zoomu se neobnoví a snímání se provede s úhlem pohledu nastaveným při funkci podpory zoomu.
  • Když používáte funkci [Asistent zoomu] při snímání videa, nezobrazí se zachycená oblast uvnitř pomocného rámečku zoomu, ale na displeji. Kromě toho může být nahrán zvuk zoomu.