Niniejszy „Przewodnik pomocniczy” objaśnia sposób obsługi opisywanego produktu lub aparatu podłączonego do opisywanego produktu z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy jest również dostępny w formie pliku PDF, który można pobrać tutaj.


Po podłączeniu opisywanego produktu do aparatu można włączać/wyłączać aparat lub rejestrować obrazy aparatem wykonując odpowiednie operacje w przeglądarce internetowej. Podłączenie wielu aparatów do kilku urządzeń sterujących aparatem pozwala rejestrować obrazy jednocześnie kilkoma aparatami lub wprowadzać ustawienia aparatu do wielu aparatów jednocześnie.


Informacje dotyczące sposobu podłączania opisywanego produktu do aparatu lub komputera można znaleźć w instrukcji obsługi.


Gdy chcesz obsługiwać jednocześnie kilka urządzeń sterujących aparatem CCB-WD1, najpierw zaktualizuj do najnowszej wersji oprogramowanie systemowe (firmware) wszystkich urządzeń sterujących aparatem CCB-WD1.

Zaktualizuj do najnowszej wersji oprogramowanie systemowe (firmware) aparatów, które mają być podłączone do opisywanego produktu.

Dostępne funkcje zależą od modelu aparatu podłączonego do opisywanego produktu.