Táto „Príručka“ vysvetľuje spôsob používania výrobku alebo kamery pripojenej k výrobku z internetového prehliadača v počítači.
Táto Príručka pomoci je dostupná aj vo formáte PDF, ktorý sa dá stiahnuť tu.


Keď je výrobok pripojený ku kamere, môžete zapínať/vypínať kameru alebo snímať zábery s kamerou prostredníctvom úkonov v internetovom prehliadači. Pripojenie viacerých kamier k viacerým riadiacim jednotkám kamery umožňuje snímať zábery súčasne pomocou viacerých kamier alebo použiť nastavenia kamery naraz na viacero kamier.


Spôsob pripojenia výrobku ku kamere alebo počítaču nájdete v návode na používanie.


Keď chcete súčasne ovládať viacero riadiacich jednotiek kamier CCB-WD1, najprv aktualizujte systémový softvér (firmvér) všetkých riadiacich jednotiek kamier CCB-WD1 na najnovšiu verziu.

Aktualizujte systémový softvér (firmvér) kamier, ktoré sa majú pripojiť k výrobku, na najnovšiu verziu.

Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od modelu kamery pripojenej k výrobku.