Seek стартира след няколко секунди на слушане. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

  • Станцията е без TP или е със слаб сигнал.
    • Дезактивирайте TA.