Snim. s ruč. određ. ekspozicije

Možete snimati pri svojoj omiljenoj ekspoziciji, ako ručno postavite vrijeme ekspozicije i otvor blende.
 1. Namjestite birač moda na (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

 1. Pritisnite kotačić kako biste odabrali vrijeme ekspozicije, otvor blende (F vrijednost) ili ISO brzinu.

 • Svaki put kad pritisnete kotačić, promijenit će se stavka koju podešavate.

 • Kako biste ručno podesili izoštravanje, prvo odaberite (Fleksibilni Spot AF) ili (Ručno izoštravanje), pa podesite izoštravanje.

 1. Kotačićem odaberite vrijeme ekspozicije i otvor blende (F vrijednost).


Kotačić
Značajka
Stavke u pokretu
Postavke vremena ekspozicije, otvora blende (F vrijednost) ili ISO brzine

 1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

Postavljanje vremena ekspozicije i otvora blende (F vrijednost)
Razlika između postavki i točne ekspozicije koju izmjeri fotoaparat na zaslonu se prikazuje kao EV vrijednost.
A: Vrijednost vremena ekspozicije
B: Otvor zaslona
C: EV
 • 0EV je vrijednost koja se procjenjuje kao najprikladnija za fotoaparat.

 • Kad je vrijeme ekspozicije jedna sekunda ili više, onda se ono označava s [˝], primjerice, [1˝].

 • Kad je vrijeme ekspozicije dulje, preporuča se korištenje stativa kako bi se spriječili efekti vibracije.

 • Kad je vrijeme ekspozicije dulje od određenog vremena, aktivira se funkcija smanjenja šuma kod dugog vremena ekspozicije kako bi se smanjio šum slike, a na zaslonu se prikazuje .

 • Ako odaberete duga vremena ekspozicije, potrebno je više vremena za obradu podataka.

Napomene
 • [Autom.] se ne može odabrati za [ISO] u načinu Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije.

 • Ako se vašim postavkama ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu će treperiti kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovim uvjetima, ali se preporuča ponovno podešavanje ekspozicije.

 • Ako se ISO osjetljivost podesi na 4000 ili više, ne možete koristiti vrijeme ekspozicije dulje od 1/4 sekunde. Kako biste koristili vrijeme ekspozicije dulje od 1/4 sekunde, ISO osjetljivost podesite na 3200 ili manje.

Povezana tema
ISO
EV