Obsah zoznamu

Vyhľadávanie operácií

Pred použitím

Začíname

Nahrávanie

Prehrávanie

Prehrávanie záberov v televízore

Ukladanie záberov pomocou externého zariadenia

Používanie funkcie Wi-Fi

Prispôsobenie kamkordéra

Riešenie problémov

Údržba a preventívne opatrenia