HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

Návod pre používateľa
Použite túto príručku, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa kamkordéru.