Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Billedet er sløret.

  • Aktiver SteadyShot-funktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned, og optag derefter billeder.
  • Billedet blev taget på et mørkt sted uden blitz, hvilket resulterede i produkt-rystelser. Brug af et stativ eller blitzen anbefales. [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv] er også gode til at reducere sløring.