Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Brug af blitz (sælges separat)

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse og til forhindring af kamerarystelser. Når du optager mod solen, skal du anvende blitzen til at belyse billedet af motivet i modlys.

  1. Monter blitzen (sælges separat) på produktet.

  2. Tryk udløserknappen helt ned.

Bemærk!

  • Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
  • Mens blitzen oplades, blinker . Efter opladningen er gennemført, lyser det blinkende ikon.
  • Du skal ikke anvende en kommercielt tilgængelig blitz med højspændings-synkroniseringsstik eller med omvendt polaritet.
  • Der kan muligvis være skygger i hjørnerne af et optaget billede afhængigt af objektivet.