Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Deaktiver skærm

Når du trykker på den tast, som har fået tildelt [Deaktiver skærm]-funktionen, slås skærmvisningen fra.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil [Deaktiver skærm] -funktionen til den ønskede tast.
  2. Tryk på den tast som [Deaktiver skærm] blev tildelt til.