Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Specialtastsindstil.

Hvis du tildeler funktioner til de forskellige taster, kan du gøre betjeningerne hurtigere ved at trykke på den passende tast, når skærmen med optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil en funktion til den ønskede tast.

Bemærk!

  • Nogle funktioner kan ikke tildeles til visse taster.