Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Du kan ikke anvende one-touch-tilslutning (NFC).

  • Placer (N-mærke) på smartphonen og (N-mærke) på produktet så tæt på hinanden som muligt. Hvis der ikke er nogen reaktion, skal du flytte smartphonen nogle få millimeter, eller flytte smartphonen væk fra dette produkt, vente i mere end 10 sekunder, og derefter lade dem berøre hinanden igen.
  • [Flytilstand] er aktiveret. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
  • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone. Se i betjeningsvejledningen til smartphonen angående detaljer.
  • Placer ikke nogen andre metalgenstande end en smartphone i nærheden af (N-mærke).
  • Berør ikke dette produkt med to eller flere smartphones på samme tid.
  • Hvis der kører en anden NFC-baseret applikation på din smartphone, skal den applikation afsluttes.