Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Intelligent auto

Produktet analyserer motivet, og giver dig mulighed for at optage med de passende indstillinger.

  1. Indstil tilstandsknappen til (Autotilstand).
  2. MENU (Kameraindst.) → [Autotilstand] [Intelligent auto].
    • Når [Guide tilstandsvælg.] er indstillet til [Til], kan du vælge de ønskede indstillinger, efter du har ændret positionen af tilstandsknappen.
  3. Ret kameraet mod motivet.
    Når kameraet har genkendt scenen, vises ikonet for den genkendte scene på skærmen.

  4. Juster fokuseringen og optag billedet.

Bemærk!

  • Produktet vil ikke genkende scenen, når du optager billeder med andre zoomfunktioner end optisk zoom.
  • Produktet genkender muligvis ikke disse scener ordentligt under visse optageforhold.