Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Om scenegenkendelse

Scenegenkendelse kan anvendes i tilstanden [Intelligent auto] og tilstanden [Bedste auto].

Denne funktion gør produktet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.

Scenegenkendelse:

Der vises ikoner og vejledninger som f.eks. (Portræt), (Baby), (Natportræt), (Nattescene), (Modlysportræt), (Modlys), (Landskab), (Makro), (Projektørlys), (Lav belysning), (Nattescene med brug af stativ) eller (Håndholdt tusmørke).

Billedbehandling:

Kont. optagelse, Blitz m/lang luk, Auto HDR, Dagslyssynk., Lang lukkertid, Håndholdt tusmørke

Bemærk!

  • Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra], genkendes scenerne [Portræt], [Modlysportræt], [Natportræt] og [Baby] ikke.