Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lukkerhast.prior.

Du kan udtrykke bevægelsen af et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden, f.eks. med høj lukkerhastighed i bevægelsens øjeblik, eller med langsom lukkerhastighed, hvor der er trukket spor henover billedet.Lukkerhastigheden kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til S (Lukkerhast.prior.).
 2. Vælg den ønskede værdi ved at dreje på den forreste vælger.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

 • Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker blændeværdien på optageskærmen. Selvom du kan optage som den er, anbefales det at indstille den igen.
 • Brug et stativ til at forhindre sløring, når du anvender en langsom lukkerhastighed.
 • Indikatoren / (SteadyShot-advarsel) vises ikke i den lukkerhastighedsprioriterede tilstand.
 • Når lukkerhastigheden er 1 sekund(er) eller længere, udføres der støjreduktion efter optagelse i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Tip!

 • Når der anvendes en hurtigere lukkerhastighed, ser motiver i bevægelse som f.eks. en løbende person, biler, havet eller sprøjt ud som om, de er stoppet. Når der anvendes en langsommere lukkerhastighed, optages der et billede, hvor motivets bevægelse er trukket som et spor, for at oprette et mere naturligt og dynamisk billede.