Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Hukommelse

Giver dig mulighed for at registrere op til to ofte anvendte tilstande eller produktindstillinger i produktet. Du kan genkalde indstillingerne ved blot at anvende tilstandsknappen.

  1. Indstil produktet til den indstilling, du ønsker at registrere.
  2. MENU (Kameraindst.) → [Hukommelse] → ønskede nummer.

Punkter, som kan registreres

  • Optagetilstand
  • Blænde (F-tal)
  • Lukkerhastighed
  • Kameraindst.

Sådan genkaldes registrerede indstillinger

Vælg hukommelsesnummeret mellem "1" eller "2" på tilstandsknappen.

Sådan ændres registrerede indstillinger

Ændr indstillingen til den ønskede indstilling og registrer indstillingen på ny til det samme tilstandsnummer.

Bemærk!

  • Programskift kan ikke registreres.
  • For visse funktioner matcher positionen af vælgeren og den indstilling, der faktisk anvendes til optagelse, muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du optage billeder ved at referere til den information, som vises på skærmen.