Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Hukom.genkald.

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller kameraindstillinger, som er registreret på forhånd.

  1. Indstil tilstandsknappen til 1 eller 2 (Hukom.genkald.).
  2. Tryk på på midten af kontrolhjulet.

Bemærk!

  • Registrer optageindstillinger på forhånd med [Hukommelse].
  • Hvis du indstiller [Hukom.genkald.] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.