Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Om [Vejledning i kamera]

[Vejledning i kamera] viser beskrivelser af MENU-punkter, Fn (funktion)-knappen og indstillinger, og hvis der er en funktion, som ikke kan indstilles, vises årsagen dertil.

  1. Tryk på knappen MENU eller Fn.
  2. Vælg det ønskede MENU-punkt vha. op/ned/venstre/højre-siden på kontrolhjulet.
  3. Tryk på den knap som [Vejledning i kamera]-funktionen er tildelt til.

    Der vises betjeningsvejledningen for det MENU-punkt, som du valgte i trin 2.

    • Hvis du trykker på på midten af kontrolhjulet efter valg af et punkt, som vises i gråt, vises årsagen til, at punktet ikke kan indstilles.

Bemærk!

  • Tildel på forhånd [Vejledning i kamera]-funktionen til en knap vha. [Specialtastsindstil.].