Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Øje-AF

Fokuserer på øjnene af en person, når du trykker på knappen.

 1. MENU(Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → tildel [Øje-AF]-funktionen til den ønskede tast.
 2. Tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til, og fokuser på øjnene.
 3. Tryk på udløserknappen, mens du trykker på tasten.

Bemærk!

 • Afhængigt af omstændighederne er kameraet muligvis ikke i stand til at fokusere på øjnene. I sådanne tilfælde registrerer kameraet et ansigt og fokuserer på ansigtet.
 • Hvis kameraet ikke kan detektere ansigtet på en person, kan du ikke anvende [Øje-AF].
 • Afhængigt af omstændighederne kan du ikke anvende [Øje-AF], som f.eks. når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Manuel fokus] osv.
 • [Øje-AF] fungerer muligvis ikke i følgende situationer:
  • Når personen har solbriller på.
  • Når pandehåret dækker for personens øjne.
  • Under forhold med svag belysning eller modlys.
  • Når øjnene er lukkede.
  • Når personen befinder sig i skyggen.
  • Når personen er ude af fokus.

Tip!

 • Når kameraet fokuserer på øjnene og [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Til], vises der en registreringsramme på ansigtet, efter den er vist på øjnene. Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra], vises der en registreringsramme på øjnene i et bestemt stykke tid.