Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

LCD-skærmen bliver mørk, efter der er gået et kort stykke tid.

  • Hvis du ikke anvender produktet i et bestemt stykke tid, skifter produktet til den strømbesparende tilstand. Produktet afslutter den strømbesparende tilstand, når du udfører betjeninger som f.eks. at trykke udløserknappen halvvejs ned.