Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Hv.b.bracketing

Optager tre billeder, der alle anvender forskellige grader af lysstyrke i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

  1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Hv.b.bracketing].
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Hvidbalance-bracket: Lo (standardindstilling):
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i hvidbalancen.
Hvidbalance-bracket: Hi
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i hvidbalancen.

Bemærk!

  • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.