Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Kontinuerlig bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Tryk og hold ned på udløserknappen indtil bracketoptagelsen er gennemført.
Du kan vælge et billede, som passer til din hensigt, efter optagelsen.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fremf.metode][Kontinuerlig bracket]
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig bracket: 0,3EV 3-bil. (standardindstilling):
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,3EV 5-bil.
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,5EV 3-bil.
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,5EV 5-bil.
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,7EV 3-bil.
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,7EV 5-bil.
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Kontinuerlig bracket: 1,0EV 3-bil.
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 2,0EV 3-bil.
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 3,0EV 3-bil.
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.

Bemærk!

  • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.
  • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
  • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.
  • Når blitzen anvendes, udfører produktet blitzbracketoptagelse, hvor mængden af blitzlys ændres, selvom der er valgt [Kontinuerlig bracket]. Tryk på udløserknappen for hvert billede.