Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

ISO

Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

 1. MENU (Kameraindst.)[ISO] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flerbilled-SR
Kombinerer kontinuerlige optagelser for at oprette et billede med mindre støj.
ISO AUTO (standardindstilling):
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.

50 / 64 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).

Bemærk!

 • [ISO AUTO] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]
 • Når [ISO] er indstillet til en lavere værdi end ISO 100, kan området for motivlysstyrke (dynamikområde), som kan optages, muligvis mindskes.
 • Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
 • Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem ISO 200 og ISO 25600 til rådighed.

Tip!

 • Du kan ændre det automatisk indstillede område for ISO-følsomhed i [ISO AUTO]-indstillingen. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum]. Indstillingerne [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum] anvendes også, når der optages i [ISO AUTO]-tilstand under [Flerbilled-SR].