Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Adgangspunktindst.

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet eller konsulter administratoren for adgangspunktet angående detaljer.

 1. MENU(Trådløs) → [Adgangspunktindst.].
 2. Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

  Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen: Vælg det ønskede adgangspunkt.

  Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen: Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.

  *Se "Sådan bruges tastaturet" angående indtastningsmetoden.

  • Hvis du vælger [Manuel indstilling], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet, og derefter vælge sikkerhedssystemet.

 3. Indtast adgangskoden og vælg [OK].

  • Adgangspunkter uden mærket behøver ikke nogen adgangskode.

 4. Vælg [OK].

Sådan bruges tastaturet

Når der kræves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen.

 1. Indtastningsfelt De tegn, du indtastede, vises.
 2. Skift tegntyper Hver gang du trykker på på midten af kontrolhjulet, skifter tegntypen mellem bogstaver i alfabetet, tal og symboler.
 3. Tastatur Hver gang du trykker på på midten, vises det tegn som du indtaster.

  Eksempel: vis du ønsker at indtaste "abd"

  Vælg tasten for "abc" og tryk én gang på for at få vist "a" → vælg ""((5) Flyt markør) og tryk på → vælg tasten for "abc" og tryk to gange på for at få vist "b" → vælg tasten for "def" og tryk én gang på for at få vist "d".

 4. Færdigbehandl Færdigbehandler de indtastede tegn.
 5. Flyt markør Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre eller venstre.
 6. Slet Sletter tegnet før markøren.
 7. Skifter det næste tegn til et stort bogstav eller et lille bogstav.
 8. Indtaster et mellemrum.

 • For at annullere indtastningen skal du vælge [Fortryd].

Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.

WPS PIN:
Viser den PIN-kode som du indtaster i den tilsluttede enhed.

Prioriteret tilslutning:
Vælg [Til] eller [Fra].

IP-adresseindstilling:
Vælg [Auto] eller [Manuel].

IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.

Subnetmaske/Standardgateway:
Når du indstiller [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste den IP-adresse, som svarer til dit netværksmiljø.

Bemærk!

 • For at prioritere det registrerede adgangspunkt skal du indstille [Prioriteret tilslutning] til [Til].