Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Eksp.komp.indst

Indstiller om værdien for eksponeringskompensationen skal anvendes til at kontrollere både blitzlys og omgivende lys, eller kun det omgivende lys.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Eksp.komp.indst] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Omgiv.&blitz (standardindstilling):
Anvender værdien for eksponeringskompensationen til både blitzlys og omgivende lys.
Kun omgivels.
Anvender kun værdien for eksponeringskompensationen til at kontrollere det omgivende lys.