Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Blitzkompens.

Justerer mængden af blitzlys i et område fra –3,0 EV til +3,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer mængden af blitzlys sammen med ændring af lukkerhastigheden og blænden.

  1. MENU (Kameraindst.) [Blitzkompens.] → ønsket indstilling.
    Vælges der højere værdier (+ siden), gør det blitzniveauet højere, og lavere værdier (– siden) gør blitzniveauet lavere.

Bemærk!

  • Den højere blitzeffekt er muligvis ikke synlig pga. den begrænsede tilgængelige mængde blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale afstand. Hvis motivet er på meget nært hold, er den lavere blitzeffekt muligvis ikke synlig.