Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Vejled. ekspon.indst.

Du kan indstille, om der skal vises en vejledning, når du ændrer blænden, eksponeringen, lukkerhastigheden eller ISO'en.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Vejled. ekspon.indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Viser ikke vejledningen.

Til (standardindstilling):
Viser vejledningen.

Skærmvisning når F-værdien ændres.

Bemærk!

  • Vejledningerne for indstilling af eksponeringen for blænde og lukkerhastighed vises ikke, når DISP-indstillingen er indstillet til [Grafisk visning] eller [Til søger]