Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Skift af skærmvisningen (Optagelse)

Du kan ændre det viste indhold på skærmen.

 1. Tryk på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
  Hver gang du trykker på DISP-knappen, ændres visningen af optageinformationen som følger:
  Grafisk visningVis alle oplysn.Vis ikke oplysn.HistogramNiveauTil søger* → Grafisk visning

  Grafisk visning

  Vis alle oplysn.

  Vis ikke oplysn.

  Histogram

  Niveau

  Til søger*

  * [Til søger] vises ikke i søgertilstand.

Visse visningsmetoder vises ikke i standardindstillingerne.
Den viste skærm varierer afhængigt af indstillingen af [DISP-knap].

Bemærk!

 • Der vises ikke histogram under panoramaoptagelse.
 • [Til søger] kan ikke vises i filmtilstand.

Tip!

 • Du kan vælge forskellige indstillinger for både søgeren og skærmen. Kig gennem søgeren for at indstille visningsindstillingerne for søgeren.