Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Start af den downloadede applikation

Start en applikation som er blevet downloadet fra websiden for download af applikationer "PlayMemories Camera Apps".

  1. MENU(Applikation)Applikationsliste → applikation som ønskes startet.

Tip!

Sådan startes applikationer hurtigere

Tildel [Download appli.] og [Applikationsliste] til den brugertilpassede tast. Du kan starte applikationer eller få vist applikationslisten ved blot at trykke på den brugertilpassede tast, mens skærmen med optageoplysninger vises.