Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Sending af billeder til en Android-smartphone(NFC One touch-deling)

Med blot én berøring kan du tilslutte dette produkt og en Android-smartphone med NFC-funktion og sende et billede, som vises på produktets skærm, direkte til smartphonen.

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
 2. Vis et enkelt billede på produktet.
 3. Berør produktet med smartphonen.

  Produktet og smartphonen tilsluttes, og "PlayMemories Mobile" starter automatisk på smartphonen, hvorefter det viste billede sendes til smartphonen.

  • Inden du berører smartphonen, skal du annullere dvale- og skærmlåsfunktionerne på smartphonen.
  • NFC-funktionen er kun til rådighed, når (N-mærket) vises på produktet.
  • Berør produktet med smartphonen i 1-2 sekunder, indtil "PlayMemories Mobile" starter.
  • For at overføre to eller flere billeder skal du vælge MENU → (Trådløs)[Send til smartphone] for at vælge flere billeder. Efter visning af tilslutning aktiveret-skærmen skal du anvende NFC til at tilslutte produktet og smartphonen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

Bemærk!

 • Du kan vælge et billedformat, som skal sendes til smartphonen, mellem [Original], [2M], eller [VGA].
  For at ændre billedformatet skal du se de følgende trin.
  • På en Android-smartphone
   Start "PlayMemories Mobile" og ændr billedformatet vha. [Indstillinger][Billedformat for kopiering].
  • På en iPhone/iPad
   Vælg "PlayMemories Mobile" i indstillingsmenuen og ændr billedformatet med [Billedformat for kopiering].
 • RAW-billeder konverteres til JPEG-format, når de sendes.
 • Hvis billedindekset vises på produktet, kan du ikke overføre billeder vha. NFC-funktionen.
 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start "PlayMemories Mobile" på din smartphone, og flyt derefter smartphonen langsomt hen mod (N-mærke) på dette produkt.
  • Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Hvis produktet er i et etui, skal du fjerne det.
  • Bekræft, at NFC-funktionen er aktiveret på smartphonen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Du kan ikke sende film i AVCHD-format.