Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Vis på tv

Du kan få vist billeder på et tv med netværksfunktion ved at overføre dem fra produktet uden at tilslutte produktet til tv'et med et kabel. På visse tv'er er du muligvis nødt til at foretage betjeninger på tv'et. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.

 1. MENU(Trådløs)[Vis på tv] → ønsket enhed, som skal tilsluttes.
 2. Når du ønsker at afspille billeder ved hjælp af et diasshow, skal du trykke på på midten af kontrolhjulet.

  • For at få vist det næste/forrige billede manuelt skal du trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet.
  • For at ændre den enhed som skal tilsluttes, skal du trykke på den nederste side af kontrolhjulet, og derefter vælge [Enhedsliste].

Diasshowindstillinger

Du kan ændre diasshowindstillingerne ved at trykke den nederste side af kontrolhjulet.

Afspilningsvalg:
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.

Mappevisning (stillbill.):
Vælger fra [Alt] og [Alle i mappe].

Datovisning:
Vælger fra [Alt] og [Alle på dato].

Interval:
Vælger fra [Kort] og [Lang].

Effekter*:
Vælger fra [Til] og [Fra].

Afspillet billedstr.:
Vælger fra [HD] og [4K].

*Indstillingerne gælder kun for et BRAVIA-tv, der er kompatibelt med funktionerne.

Bemærk!

 • Du kan anvende denne funktion på et tv, der understøtter DLNA-renderer.
 • Du kan vise billeder på et tv med Wi-Fi Direct-funktion eller et tv med netværksfunktion (herunder kabel-tv).
 • Hvis du tilslutter dette produkt til tv'et og ikke anvender Wi-Fi Direct, skal du først registrere dit adgangspunkt.
 • Det kan tage tid at vise billederne på tv'et.
 • Der kan ikke vises film på tv'et via Wi-Fi. Brug et HDMI-kabel (sælges separat).