Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Hvidbalance

Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Brug denne funktion, når billedets farvetoner ikke bliver som du forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonerne med vilje af hensyn til det fotografiske udtryk.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Hvidbalance] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Produktet detekterer automatisk lyskilden og justerer farvetonerne.
Dagslys
Farvetonerne justeres til dagslyset.
Skygge
Farvetonerne justeres til skygge.
Overskyet
Farvetemperaturen justeres til en overskyet himmel.
Skinnende
Farvetemperaturen justeres til steder under en glødelampe eller under stærk belysning, som f.eks. i et fotostudie.
Fluor.: Varmhvidt
Farvetemperaturen justeres til varm hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Koldhvidt
Farvetemperaturen justeres til hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Daghvidt
Farvetemperaturen justeres til neutral hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Dagslys
Farvetemperaturen justeres til dagslyslignende fluorescerende belysning.
Blitz
Farvetemperaturen justeres til blitzlys.
Auto under vandet
Farvetemperaturen justeres til optagelse under vandet.

C.temp./filter:
Justerer farvetonerne i henhold til lyskilden. Giver effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografi.

Brugerdefineret 1/Brugerdefineret 2/Brugerdefineret 3:
Anvender den hvidbalanceindstilling, som er gemt i [Specialopsætning].

Specialopsætning:
Gemmer den grundlæggende hvide farve under lysforholdene til optagemiljøet.
Vælg et nummer for en gemt brugerdefineret hvidbalance.

Tip!

  • Du kan anvende den højre side af kontrolhjulet til at få vist skærmen for finjustering og foretage finjusteringer af farvetemperaturen efter behov.
  • I [C.temp./filter] kan du anvende den højre side af kontrolhjulet til at få vist skærmen til indstilling af farvetemperatur og foretage en indstilling. Når du trykker på knappen på højre side igen, vises skærmen til finjustering, så du kan foretage finjusteringer efter behov.

Bemærk!

  • [Hvidbalance] er fastsat til [Auto] i følgende situationer:
    • [Intelligent auto]
    • [Bedste auto]
    • [Valg af motiv]