Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

One-touch-tilslutning med en Android-smartphone med NFC-funktion (NFC One touch-fjern)

Du kan tilslutte dette produkt og en Android-smartphone med NFC-funktion vha. én berøring uden at udføre nogen kompleks opsætningsproces.

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
 2. Skift dette produkt til optagetilstand.
  • NFC-funktionen er kun til rådighed, når (N-mærke) vises på skærmen.
 3. Berør smartphonen med produktet.

  Smartphonen og produktet tilsluttes, og "PlayMemories Mobile" starter på smartphonen.

  • Berør produktet med smartphonen i 1-2 sekunder, indtil "PlayMemories Mobile" starter.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start "PlayMemories Mobile" på din smartphone, og flyt derefter smartphonen langsomt hen mod (N-mærke) på dette produkt.
  • Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Hvis produktet er i et etui, skal du fjerne det.
  • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Hvis dette produkt og smartphonen tilsluttes, når produktet er i afspilningstilstand, sendes det viste billede til smartphonen.